Modern kommunikation hjälper svårt sjuka patienter

Fem dagar i veckan kör ambulansbussen Ambuss svårt sjuka patienter mellan Östersund och Umeå. Bussen är ett pilotprojekt som utformats av ambulansteamets egna idéer om kvalitativa transporter. Satsningen har fått goda ekonomiska effekter men i grunden är det inte besparingar som prioriterats utan patienternas behov av säkra och bekväma transporter.
– När vi utformade offertunderlaget hamnade prisfrågan först på tredjeplats. Först på listan stod ”komfort” följt av ”säkerhet”, säger Johnnie Bengtsson, ambulanssjukvårdare och sektionsledare för Ambuss.

Sverige förs en landstingspolitik som bygger på att mycket av specialist­ vården koncentrerats till ett fåtal stora regionsjukhus. Det innebär att patienter med särskilda vårdbehov men som inte bor i närheten av sjukhuset, måste resa dit.
I de nordligaste länen är avstånden stora mellan städerna. Exempelvis har patienter i Östersundsområdet 37 mil till närmaste universitetssjukhus som ligger i Umeå. För några år sedan skedde alla patienttransporter med lyg vilket både blev dyrt och logistiskt knöligt. I vissa fall ick planet åka till Umeå för att hämta sjukvårdspersonal med kompe­ tens för ambulanslyg, tillbaka till Öster­ sund för att hämta patienterna som sedan lögs till Umeå tur och retur. Plus en vända till för att återbörda sjukvårds­ personalen.

Personalen bestämde

2003 inleddes ett försök att transportera patienterna med buss istället. Projektet föll väl ut, och tanken att skapa en helt unik buss som till hundra procent anpassats för verksamheten började ta form. Initiativtagare var personalen själva som hade en ganska klar idé om vad både patienterna ville ha och vad de själva ansåg vara en funktionell arbetsplats. – Vi transporterar både barn, vuxna och gamla. En del av de som reser med oss är väldigt sjuka. En del mår sämre efter behandling, andra bättre. En del sitter, andra ligger. Att alla har det så bekvämt som möjligt är väldigt viktigt, säger Johnnie Bengtsson. Teamet har utgått från ett Volvo 9700­skal med chassi, motor och ratt. Därefter har påbyggnationerna gjorts helt utifrån perso­ nalens önskemål i samråd med personer från olika special­ områden, bland andra medicintekniska avdelningen vid Östersunds sjukhus, bussföretaget Wist Last och Buss i Östersund och RingUp/MRC också Östersund som gjort alla installationer av el­och telekomutrustning. Till det yttre liknar bussen en ambu­ lans. Den är färgsatt som en ambulans och registrerad som ett utrycknings­ fordon med den larmutrustning som krävs.
Invändigt påminner den om en turistbuss i högsta lyxklassen. Den har plats för elva patienter varav fyra med vårdbehov under resans gång, exempelvis övervakning av hjärtverksamhet, syrgas eller smärt­ lindring.
– Stolarna är bredare än normalt med väldigt god sittkom­ fort och bra utrymme för benen. Vi har också en rymlig toalett med plats för en patient och två personal samt ett pentry med möjlighet att värma mat och dryck. Vid en enkätförfrågan nyligen ick vi väldigt gott betyg. 95% av patienterna sa sig uppleva hög komfort och service, säger Johnnie Bengtsson.

Teknik för framtida behov

Tekniskt sett är bussen fullmatad med inesser. Bland annat inns det lera oberoende system både för intern och extern kommunikation samt dubbla datorer som är specialbyggda och anpassade för arbetsplatsens särart. Via systemet ”Mobimed” kan man exempelvis koppla på ett 12­kanals EKG som sedan skickas till hjärtläkare runt i Sverige, som snabbt kan bedöma patientens medicinska status. Redan från början anlitades RingUp/MRC för Ambuss räkning för att göra alla installationer av kommu­ nikationsutrustning. Kabelinstallationer förbereddes hos karossbyggaren, även lösningar som byggts in för framtida behov, bland annat förstärkande anten­ ner som möjliggör nät­och mobilkon­ takt trots att bussen rör sig i områden där telefonnätet är sämre utbyggt. – Det har gått åt några hundra meter kabel. Vi har varit med i pro ­ cessen redan från start och har därför kunnat påverka resultatet. Därför är det extra roligt att se att slutprodukten blev så väldigt, väldigt bra, säger RingUp/MRC:s ägare Bo Paulsson.

Inga referensobjekt

Personalens kompetens, arbetslivs­ erfarenhet och medvetenhet i kombination med bra rådgivning från olika specialister har enligt Johnnie Bengtsson varit avgörande för slutresultatet, trots att det egentligen inte funnits några liknande objekt att snegla på. Bussen är bara är inne på sitt andra år men som projekt betraktat är det klar succé och Ambuss­ teamet ick motta landstingets kvalitetspris 2006. Personalen stortrivs, resenärerna är nöjda och de ekonomiska besparingarna är ett faktum. Dessutom har alla tekniska lösningar visat sig fungera fullt ut, inte minst de tre parallella elsystemen på 12, 24 och 230 volt som i vissa fall behövs för att upprätthålla livsviktiga funktioner. Resan tar fem timmar enkel väg inklu­ sive paus då resenärerna bjuds på kaffe, te och goda mackor från centralköket på Östersunds sjukhus. Den som behöver får självklart assistans upp till avdelningen och hämtas sedan för avfärd hemåt igen. Stämningen i bussen är intim och rela­ tioner mellan vårdtagare och personal blir personlig och trygg när det alltid är samma team som samverkar.
– Om man är så pass utsatt att man måste transporteras till regionsjukhuset ska det bara fungera, avslutar Johnnie.
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår